En Valgmenighed er en kreds af mennesker, der på tværs af sognegrænser holder sammen om deres egen kirke.

Vi er én af landets ældste Valgmenigheder, som består af 2 kirker – Emauskirken i Kerteminde og Betlehemskirken i Dalby, men vi bestræber os på at tilpasse os nutiden dog med respekt for vor egenart.

Valgmenigheden arbejder ud fra Grundtvigs syn på, at det kristne menighedsliv er samlet om dåb og nadver og således at den kristne forkyndelse bliver det centrale sted for samvær i lyst og nød.

Valgmenigheden adskiller sig tydeligst fra sognekirkerne på to områder:

· Menighedens selvforvaltning og valg af præst.


· Medlemmer af Valgmenigheden betaler ikke kirkeskat til staten, men direkte til Valgmenigheden.

I Valgmenigheden finder de samme kirkelige handlinger sted som i den øvrige folkekirke:

- dåb, konfirmation, vielse og begravelser – og disse har samme retsgyldighed.

- ”Menneske først kristen siden” -

Valgmenigheden er præget af et grundtvigsk syn på folkelighed og kirkelighed.

Uden for kirkens rum, med gudstjenestens fællesskab som baggrund, samles vi til foredrag og andre aktiviteter, så de der deltager i arrangementerne går hjem med en oplevelse, en tanke – noget at komme videre på.

Valgmenigheden har, igennem sin historie, en naturlig sammenhørighed med friskole og højskole.

I Valgmenigheden foregår der mange aktiviteter, bl.a. for børn og unge, således at børnefamilien også bliver tilgodeset.