Kerteminde-Dalby Valgmenighed

Skolegade 30, 5300 Kerteminde

CVR nr. 49649118

Menigheden behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du bør læse denne politik og er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kerteminde-Dalby Valgmenighed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Forretningsfører Niels Vilhelm Nielsen kontaktes på tlf: 40 36 91 62 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formand Inge B. Napora kan kontaktes på tlf: 23 43 36 35, og pr. mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Valgmenighedspræst Anders Lundbeck Rasmussen, kan kontaktes på tlf. 40 38 30 68 og mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at drive menighed, herunder medlemsadministration.

Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af menigheden.

Vores medlemmer er forpligtede til at give menigheden de personoplysninger vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om medlemskab.

3. Kategori af personoplysninger

Om vores medlemmer modtager vi almindelige oplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr., fødselsdato, fødested, dåbsdato, oplysninger om dåbsbarnets faddere, vielsesdato, dødsdato, oplysning om anmelder af dødsfaldet, gravstedsindehaver, begravelses/bisættelsesdato.

Du giver os autorisation til, via din skatteattest på Skats hjemmeside, at indhente din skattepligtige indkomst, som vi bruger til beregning af størrelsen på den frivillige gave, vi opfordrer vores medlemmer til at give. Det er kun menighedens forretningsfører/kasserer som har adgang til disse indkomstoplysninger.

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • føre menighedens kirkebog

  • kunne administrere dit medlemsforhold

  • kunne sende dig kirkeblad, nyhedsmails og anden medlemsinformation

  • kunne administrere menighedens kirkegård

Ved indmeldelse og udmeldelse af menigheden videregiver menigheden personoplysninger til Folkeregisteret og bopælssognet.

Vi indberetter gavebidrag til Skat og videregiver derfor personoplysninger, herunder cpr.nr. til Skat.

I forbindelse med udsendelse af opkrævninger (kontingent o. a) uploader vi filer med personoplysninger til Nets (Betalingsservice) og videregiver derfor personoplysninger til Nets.

Vi kan dele personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores administration, f.eks. udbyder af de edb-programmer vi bruger til medlemsadministration, hosting af menighedens hjemmeside, osv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.

Vi indfører persondata i kirkebogen. I kirkebogen indføres dåb, vielser og dødsfald.

I forbindelse med en dåb indhenter vi personoplysninger fra det sogn, hvor barnet er født. Efter dåben sender præsten personoplysninger, herunder oplysninger om barnets faddere, tilbage til sognet.

Efter en vielse sender præsten persondata til det lokale sogn.

I forbindelse med dødsfald modtager vi en afgørelse vedrørende begravelse/ligbrænding fra det sogn hvor afdøde boede.

I vores kirkeblad oplyser vi navn på menighedens nye medlemmer, døbte og deres forældre, viede, konfirmander og døde.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Menigheden opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.

Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.

Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer 5 år efter at de er døde eller udmeldte (dog først efter 10 år i de tilfælde hvor der er indgået en forpligtigelseserklæring).

Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.

6. Dine rettigheder

Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.

Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  

7. Hjemmeside - Cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på menighedens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at menighedens hjemmeside kan fungere optimalt.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.

8. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks. uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering (sikker mail).   

9. Opdatering af denne politik

Menigheden er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på menighedens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i Kirkebladet.

Denne politik er senest opdateret den 1. januar 2022

 

Medlemsskab af Valgmenigheden sker ved at udfylde Indmeldelse blanketpdf button

 

Kerteminde - Dalby Valgmenighed er en fri menighed indenfor folkekirken

En valgmenighed er en kreds af mennesker, der på tværs af sognegrænser, holder sammen om deres egen kirke. I valgmenigheden finder de samme kirkelige handlinger sted, som i folkekirken - dåb, konfirmation, vielse og begravelser - og har samme retsgyldighed.

Præsten står under sædvanligt tilsyn af provst og biskop.

En valgmenighed har selv ansvaret og derfor også friheden til at bestemme hvad der foregår i og omkring kirken. Det viser sig tydeligst på to områder:

  • Menighedens selvforvaltning og præstevalg.
  • Medlemmer af valgmenigheden betaler ikke kirkeskat til staten, men direkte til valgmenigheden.

I en sognemenighed ansætter kirkeministeren præster. I en Valgmenighed vælger menigheden selv deres præst.

Ministeren stadfæster ansættelsen, det vil sige, konstaterer at præsten opfylder kravene for ansættelse i folkekirken. I 1849 fik vi gennem grundloven religionsfrihed, og siden 1855 har enhver kunnet løse sognebånd til en anden præst. Denne frihed blev i 1868 udvidet til en valgmenighedslov: 50 personer kan danne en valgmenighed, når de selv afholder alle udgifter. Næsten alle valgmenigheder er præget af et grundtvigsk syn på kirkelighed og folkelighed. Det vil sige, at hvor der er en valgmenighedskirke, er der sjældent langt til friskole, forsamlingshus og højskole. For Grundtvig var det kristne menighedsliv samlet om dåb og nadver. Uden for kirkens rum, med gudstjenestens fællesskab som baggrund, - samles vi til møder, foredrag og andre aktiviteter. Ofte for at lytte til andre, der forsøger at tyde og tolke den verden, vi lever i.

Kerteminde - Dalby Valgmenighed blev oprettet i 1868. Den første af to kirker, Emauskirken i Kerteminde stod færdig og blev indvidet den 24. januar 1869. Den 4. december 1898 blev Betlehemskirken i Dalby indviet. Det folkelige og kirkelige liv, inspireret af Grundtvigs tanker, havde fået et værested.

 

Hvordan kan man være med

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til menighedens præst. Medlemmer af valgmenigheden betaler ikke længere kirkeskat men et mindre kontingent på 100 kr. til Valgmenigheden. Derudover opfordres til, at man giver et frivilligt gavebidrag på 2.15% af den skattepligtige indtægt. Det er en forudsætning for valgmenighedens virke, at vi modtager gaver og bidrag fra medlemmerne ud over medlemskontingent. Gaven er fradragsberettiget efter ligningslovens paragraf 8.

Indmeldelse i Valgmenigheden 2017

Du skal først logge dig ind i din skattemappe på SKAT´s hjemmeside:


Tast: WWW.skat.dk
Vælg: Log på – borger (midt på siden)
Log ind med din nem-id eller tast-selv-kode

Herefter bør du se, hvilke oplysninger du giver os adgang til:

Vælg: Skatteoplysninger (i øverste blå bjælke).
Vælg: Se skatteattest med indkomstoplysninger (nederst i venstre Kolonne).
Her kan du se de oplysninger, valgmenighedens forretningsfører får adgang til.

Endelig kan du oprette autorisationen:

Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke).
Vælg: Giv adgang til rådgivere eller andre
I feltet, hvor der står ”Tast CVR-/SE-/personnummer”, indtaster du Kerteminde
– Dalby Valgmenigheds CVR-nummer: 49 64 91 18 Skal gentages i næste rubrik.
Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften ”Tast selv borger” finder
linjen, hvor der står ”Skatteattest med indkomstoplysninger”.
Sæt et flueben i feltet.
Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”
Du vil herefter få en meddelelse om, at autorisationen er oprettet.
Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den igen under
profiloplysninger.

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til:

Forretningsfører: Niels Vilhelm Nielsen, Revninge Bygade 18, 5300 Kerteminde
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - 40 36 91 62
Formand: Inge B. Napora, Andekæret 190, 5300 Kerteminde
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - 23 43 36 35
Valgmenighedspræst: Anders Lundbeck Rasmussen, Skolegade 30, 5300 Kerteminde
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - 40 38 30 68