P017

Efter opførelsen af Kerteminde Valgmenighedskirke fandt man i Dalby - pga. den store afstand til Kerteminde - det fornødent at opføre et bedehus.

Allerede i oktober 1869 var et sådant opført i bindingsværk tæt ved Friskolen. Det afløstes i 1898 af den nuværende Valgmenighedskirke – kaldet Betlehemskirken. Denne er tegnet af lærer Andreas Bentsen fra Vallekilde og opført som en delvis kopi af kirken i Fjenneslev af røde mursten med skib og kor ud i ét.

Også i det indre har man tilstræbt et kraftfuldt formsprog, som skal lede tanken hen på den tids opfattelse af gammel, nordisk stil.

Altermotivet er malet direkte på væggen og er en kombination af symboler. Det forestiller den himmelske due, som daler ned fra oven. Derunder ses livstræet, som skyder fra korsets rod. De slyngede grene og bladmotiver symboliserer menigheden. Nederst er en flok får, som søger ind mod Kristus, den gode hyrde, symboliseret ved korset.

Foroven løber et indskriftbånd med teksten: ”Hvo som kommer til mig skal ikke hungre”.

Døbefonten er en middelalderlig granitfont, som oprindelig stammer fra Dalby sognekirke, men blev fundet i en have på det nærliggende Birkebjerg. Fonten har dog et umiskendeligt nyt præg over sig som sandsynliggør, at en genophugning har fundet sted.

Kirkens loft er bemalet med rankemotiver af N. J. Termandsen. Det øvrige kirkeinventar er nyt.