d. 24. december Juleaften

Kl. 14.30 Emaus kirken i Kerteminde

Kl. 16.00 Betlehem kirken i Dalby

 

d. 25. december Juledag

Kl. 10.00 Emaus kirken i Kerteminde

 

d. 26. december 2. Juledag

Kl 10.00 Betlehem kirken i Dalby

 

d. 1. januar Nytårsdag

Kl. 16.30 Emaus kirken i Kerteminde