Skærtorsdag. Emaus kl. 19.00 Efter gudstjenesten serveres et glas vin og et stykke brød i våbenhuset.

Langfredag. Emaus kl. 10.00 Kort gudstjeneste u. altergang.

Påskedag. Gudstjenester i begge kirker.

Emaus kl. 9.30.

Betlehem kl. 11.00

Med venlig hilsen

Anders